květa krhánkováKVĚTA KRHÁNKOVÁ

se narodila v Praze (*1952), kde vystudovala Školský ústav umělecké výroby.
V roce 1977 se přestěhovala do Úpice, kde nyní pracuje jako učitelka výtvarného odboru ZUŠ.
Svým žákům se věnuje s velkým nasazením. O kvalitě její výuky svědčí i fakt, že již řadu žáků
úspěšně připravila na zkoušky do výtvarných škol. Společně s přáteli rozvíjí svůj talent v grafice,
kresbě a malbě. Uspořádali desítky členských výstav, výstav autorských a národních přehlídek.
V Úpici uspořádala několik ročníků výtvarných sympozií učitelů výtvarné výchovy z celé Evropy.
Týdenní pobyt končil přehlídkou výtvarných prací.

Spektrum její umělecké činnosti je velmi široké. Od roku 1992 spolupracuje na grafické úpravě
časopisu Veselý výlet, který obohacuje svými kresbami.
Se svojí dcerou Katkou navrhuje a zdobí úžasnými freskami interiéry krkonošských kapliček
(Kapličky na Lysečinách, Rýchorách, ve Vrchlabí, v Černém dole atd.).
K práci používají původní metodu, tj. malba míchanými pigmenty do syrové omítky.

Vyzkoušela nejrůznější grafické techniky -suchou jehlu, lept, monotyp, linoryt včetně různých
experimentálních technik.Ze všech jí nejvíce učaroval barevný linoryt.
K tisku používá čisté tóny, neuvěřitelným způsobem používá několikabarevný soutisk malých
linorytů na velký formát.Každý velký formát je pro Květu malý. Přesto všechny plochy zručně
vyrývá jemným rydlem a dodává Jim specifickou strukturu.

Ojedinělým způsobem pracuje také v keramické dílně. Velmi ji ovlivnila cesta do Ameriky
a návštěva indiánských osad. Jednoduchost a krása indiánských ornamentů ji zaujala natolik,
že se začala věnovat keramice s indiánskými motivy.Jak známo, indiáni neznali kruh a tak i
Květa vytváří džbány, hrnky a misky ručně. Ještě před úplným zaschnutím je velmi pracně
vyhlazuje kamínky. To jim po opatření matné glazury a vypálení dodává na omak velmi
příjemný povrch.

Za dobu své práce již uspořádala celou řadu samostatných výstav, například ve Starých Hradech,
Trutnově, Úpici, Praze, v galerii Veselý výlet v Peci pod Sněžkou. Zúčastnila se řady přehlídek
doma i v zahraničí. Ve Francii, v Polsku, u nás v Plzni, H.Králové, v Mostě a dalších.
Je pravidelně zastoupena na výstavách Grafika roku v Praze a na Náchodském podzimu.
Dalším úspěchem byla účast na celosvětovém trienále grafiky.

(Autor textu -Stanislav Špelda, 2012)